Najaarscursus Tekenen en Schilderen

Het beoefenen van teken- en schildertechnieken neemt de laatste jaren sterk toe; veel mensen vinden een uitlaatklep in dit bezig zijn, anderen zoeken de gezelligheid die erbij hoort, weer anderen “onderhouden”op deze manier hun creatieve aanleg.

In vroeger tijden beoefende men de kunst(en) niet om deze redenen, althans, dat was geen hoofdzaak. Kunst stond in dienst van religie: prachtige tempels, kathedralen, e.a. godshuizen werden gebouwd en zo mooi mogelijk versierd voor datgene wat de menselijke maat te boven ging en wat in de verschillende culturen een toegepaste en wezenseigen vorm kreeg. De paleizen, de vorstenverblijven werden eveneens prachtig versierd, daar de koning vertegenwoordiger van het Hogere op aarde was.

Dit aspect, deze relatie tussen schoonheid en religie, het gegeven dat ”a thing of beauty a joy for ever” is beleven wij ook als we bezig zijn op het platte vlak met allerhande materialen, gewoon in het zo mooi mogelijk maken van waar we mee bezig zijn, er uit halen wat erin zit aan kracht, aan kleur, aan vorm, aan contour, aan diepte, aan reliëf.

Van harte welkom in dit nieuwe seizoen.

Cursus data Najaar 2019:


Woensdagochtend van 9.30 - 12.30 uur
Oktober
2, 9, 16, 23, 30
November
December
Donderdagochtend 9.30 -12.30 uur
Oktober3, 10, 17, 24, 31
November
December
Vrijdagochtend van 9.30- 12.30 uur
Oktober4, 11, 18, 25
November
December

Kosten en materialen

Terug naar overzicht

Wilt u meer weten over mijn schilderijen of schildercursussen?

Klik hier
Website laten maken door Modual.